SOAL UTS BAHASA JAWA KELAS 2 SD

I. Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar!

1. Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ….

a buku, tas, mobil

b garisan, buku, pulpen

c tas, sepeda, potlot

2. Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong … Kancil nyolong … sebab wetenge luwe.

a kancil, timun

b pak tani, timun

c kancil, pak tani

3. Timun nyolong kancil.

Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ….

a Nyolong kancil timun.

b Timun kancil nyolong.

c Kancil nyolong timun.

4. Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ….

a Ibu nitih dhokar

b Bapak uga nitih dokar

c Bu Lik uga nitih ndokar

5. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ….

a. pelawak

b punakawan

c kawan-kawan

About these ads

5 thoughts on “SOAL UTS BAHASA JAWA KELAS 2 SD

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s